Subsidies voor de werkgever

Het is mogelijk dat een werknemer beperkingen heeft (gekregen) vanwege een ziekte of een handicap. Om werkgevers te stimuleren die werknemer toch in dienst te houden, kunnen zij aanspraak maken op een aantal financiële voordelen.

Het moet gaan om werknemers die:
- een WAO-, WIA-, WAZ- en/of een Wajong-uitkering hebben;
- gebruikmaken van hulpmiddelen of voorzieningen die door het UWV zijn betaald;
- minder dan vijf jaar terug een WAO-, WAZ- of een Wajong-uitkering of een voorziening hadden;
- volgens de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV hun werk minder goed kunnen doen door hun handicap of ziekte.

Premiekorting
De werkgever krijgt onder meer een premiekorting als hij een werknemer die recht heeft op een WIA-uitkering in dienst houdt of herplaatst. De premiekorting is een korting op de premie voor de WIA/WAO en WW-Awf (Algemeen werkloosheidsfonds) of de Ufo-premie (Uitvoeringsfonds voor de overheid). Hoeveel premiekorting de werkgever krijgt, is afhankelijk van het loon van de werknemer.

De werkgever kan de volgende korting krijgen:
- een korting van maximaal € 1.021 per jaar op de totale WAO/WIA-premie (de basispremie en de gedifferentieerde premie samen);
- een korting van maximaal € 1.021 per jaar op het werkgeversdeel van de WW-premie die de werkgever afdraagt aan het Awf of het UFO.

In totaal betaalt de werkgever dus maximaal € 2.042 minder aan sociale premies per jaar. De werkgever kan de premiekortingen verwerken in de loonaangifte bij de Belastingdienst .

Subsidie voor aanpassingen werkplek
Als de werkgever voor een werknemer met een ziekte of handicap extra kosten maakt om zijn werk mogelijk te maken, kan hij daarvoor subsidie krijgen. Dit kan als de werknemer minimaal zes maanden bij de werkgever in dienst is en als de kosten hoger zijn dan een bepaald drempelbedrag. De subsidie voor deze voorzieningen is aan te vragen met het formulier Aanvraag subsidie voorziening werkgever .

Loondispensatie
Als een werknemer door zijn ziekte of handicap aantoonbaar minder presteert dan de andere werknemers, jonger is dan achttien jaar of een Wajong-uitkering heeft, kan de werkgever het UWV vragen om een lager loon te betalen dan het minimumloon. Deze loondispensatie kan een halfjaar tot vijf jaar duren. Verlenging is mogelijk.

No-riskpolis
Als een werkgever een werknemer met een arbeidshandicap in dienst heeft, die vervolgens ziek wordt, komt hij in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. De werkgever moet het loon van wel blijven doorbetalen, maar alleen voor zover dat bedrag hoger is dan de Ziektewetuitkering. Het gaat om verschillende groepen werknemers. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl .

Ook als een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer in dienst neemt, zijn er subsidies mogelijk. Kijk hier voor meer informatie.

NUwerk

Tip de redactie