Sancties voor werkgever en werknemer

Het UWV beoordeelt aan de hand van het reïntegratieverslag of de werkgever en de werknemer genoeg hebben gedaan aan de reïntegratie van de werknemer. Is dat niet het geval, dan kan het UWV sancties opleggen, zowel aan de werkgever als aan de werknemer.

De beoordeling van UWV noemt men ook wel de poortwachtertoets. Daarbij bekijkt het UWV ook of de werkgever beschikt over passende arbeid voor zijn werknemer.

De werkgever kan – als hij vindt dat de werknemer niet genoeg meewerkt aan zijn re-integratie - de loondoorbetaling stopzetten of uiteindelijk zelfs ontslag aanvragen.

Sancties voor werkgever
Bij de beoordeling van het reïntegratieverslag kan het UWV bepalen dat de werkgever niet genoeg heeft gedaan voor de reïntegratie van de werknemer. De sanctie is dan dat de werkgever het loon nog langer moet doorbetalen, tot maximaal een jaar. De werkgever moet het loon dan dus totaal drie jaar doorbetalen.

Sancties voor werknemer
Als de werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren niet voldoende meewerkt aan zijn eigen reïntegratie of als hij passende arbeid weigert, heeft de werkgever de mogelijkheid tijdelijk de loondoorbetaling stop te zetten. Dat kan hij bijvoorbeeld doen als:
- de werkgever vindt dat de werknemer niet ziek is;
- de werknemer een voorschrift niet naleeft;
- de werknemer passend werk weigert.

Helpt het stopzetten van de loondoorbetaling niet, dan kan de werkgever de werknemer als uiterste middel ontslaan. Eigenlijk mogen zieke werknemers tijdens de eerste twee jaar van hun ziekte niet ontslagen worden (de zogeheten ‘ontslagbescherming’). Wil de werkgever zijn werknemer toch ontslaan, dan heeft hij altijd toestemming van het UWV WERKbedrijf nodig.

Bepaalt het UWV bij de aanvraag van de WIA-uitkering dat de werknemer zelf onvoldoende heeft meegewerkt aan zijn reïntegratie? Dan krijgt hij mogelijk tijdelijk een lagere uitkering.

Deskundigenoordeel
Is de werknemer het niet eens met stopzetting van de loondoorbetaling, dan kan hij bij het UWV laten vaststellen of hij al dan niet ziek is (een ‘deskundigenoordeel ' vragen). Is het UWV van mening dat de werknemer wel ziek is, dan moet de werkgever alsnog het loon betalen, ook over de voorbije periode. Wil de werkgever dit niet doen, dan kan de zaak bij de rechter voorkomen. Een second opinion bij het UWV kost 50 euro.

NUwerk

Tip de redactie