Reïntegratie

Reïntegratie omvat alle activiteiten die werkgever en werknemer samen ondernemen voor terugkeer van de zieke werknemer naar eigen of ander werk binnen de eigen of andere organisatie.

De werkgever is verantwoordelijk voor de reïntegratie van zijn werknemer, gedurende minimaal de eerste twee jaar van de ziekte. Dat betekent niet dat de werknemer niets hoeft te doen: ook hij moet er alles aan doen om weer aan het werk te kunnen gaan.

Als het UWV vindt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor de reïntegratie van de werknemer, kan het bepalen dat hij het loon nog langer moet doorbetalen (maximaal een jaar). Ook als de werknemer niet voldoende meewerkt aan zijn eigen werkhervatting, is een sanctie mogelijk.

Reïntegratieactiviteiten
Afhankelijk van de ziekte van de werknemer kan het gaan om bijvoorbeeld de volgende reïntegratieactiviteiten:
- aanpassing van de werkplek (bijvoorbeeld een andere stoel, betere verlichting);
- zoeken van een andere, meer passende functie (intern of extern);
- aanbieden van scholing;
- aanbieden van loopbaanbegeleiding;
- aanpassing van de functie (bijvoorbeeld een ander takenpakket);
- aanpassing van de arbeidsvoorwaarden (flexibele werktijden, thuis werken);
- verbetering van de werksfeer;
- behandeling van psychische klachten (bijvoorbeeld door therapie of een stress-training);
- behandeling van fysieke klachten.

Reïntegratiebedrijf
De werkgever kan zich bij de re-integratieactiviteiten laten ondersteunen door een reïntegratiebedrijf. Het ligt voor de hand per geval een reïntegratiebedrijf te kiezen dat gespecialiseerd is in het probleem dat zich voordoet. Op de volgende websites staat een overzicht van de reïntegratiebedrijven in Nederland:
- http://www.reintegratiekiezen.nl/
- http://www.boaborea.nl/web/show/id=150755
- http://www.blikopwerk.nl/

Subsidies
De werkgever kan voor sommige investeringen in reïntegratie aanspraak maken op subsidies .

NUwerk

Tip de redactie