Het inkomen bij ziekte

Een werknemer die ziek wordt, krijgt zijn loon doorbetaald: de zogeheten loondoorbetaling. Werkgevers zijn verplicht dit te doen gedurende maximaal de eerste twee jaar van ziekte van hun werknemers.

Het eerste ziektejaar betaalt de werkgever minstens 70 procent van het loon en minimaal het minimumloon. Dit is aan een maximum dagloon gebonden (per 1 januari 2009 183,15 euro bruto).

In het tweede ziektejaar betaalt de werkgever ook minimaal 70 procent van het loon door, maar hij is niet meer verplicht om dat aan te vullen als dat  bedrag beneden het minimumloon uitkomt. Over twee ziektejaren samen betaalt de werkgever, inclusief eventuele aanvullingen, maximaal 170 procent van het laatstverdiende loon. Hoe dit precies wordt ingevuld, zal vaak in een cao worden bepaald.

Na twee jaar
Is de werknemer na twee jaar nog steeds ziek? Dan wordt bekeken of hij recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) .

Gevaarlijke hobby

Ook als een werknemer ziek wordt door een sport of een gevaarlijke hobby, moet de werkgever het loon doorbetalen. Alleen als de werknemer zijn ziekte zelf opzettelijk heeft veroorzaakt, zijn genezing belemmert of als hij bij zijn aanstelling heeft gelogen over een bepaald gebrek, kan de werkgever onder zijn verplichting uitkomen.

Ziektewet
Wie een tijdelijk contract heeft dat eindigt tijdens de ziekteperiode of om andere redenen geen recht heeft op doorbetaling van zijn loon, kan een beroep doen op de Ziektewet (ZW) .

Zelfstandigen
Zelfstandigen moeten een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten om zich te verzekeren van inkomen tijdens ziekte.

Verzekeren
Werkgevers kunnen zich verzekeren tegen het financiële risico van de loondoorbetalingsverplichting. Meer informatie daarover is verkrijgbaar bij de (zorg)verzekeraars.

Tip de redactie