Veel CIO's willen andere baan

AMSTERDAM - Een op de drie CIO's wil dit jaar van baan veranderen. Dat blijkt uit het onderzoek 'A European IT Leadership Perspective', uitgevoerd door Harvey Nash.

Een andere baan is vooral gewenst omdat CIO's meer invloed willen uitoefenen op de bedrijfsstrategie. Driekwart van de CIO's vindt dat ze in ieder geval zeggenschap moet hebben binnen de top van het bedrijf. Nu geldt dat nog slechts voor drie procent van de CIO's.

De hoogte van het loon speelt geen rol bij de wens van baan te veranderen. Daarmee zijn de meeste CIO's tevreden, blijkt uit het onderzoek.

Tekort
Wel maken velen zich zorgen over de beschikbaarheid van mensen met specifieke IT-vaardigheden. 71 Procent geeft aan hiermee te maken te hebben. Meer dan de helft van de CIO's denkt dat een tekort aan gekwalificeerde IT'ers negatieve financiële gevolgen zal hebben voor het bedrijf.

Ook de krimpende IT-budgetten zorgt voor veel onrust onder CIO's. Ongeveer een op de drie had het afgelopen jaar al te maken met een daling van het budget. Ook blijkt uit het onderzoek dat nog eens een op de drie CIO's zijn werk niet uitdagend genoeg vindt. Krap de helft zegt juist het tegendeel.

Optimaliseren
Zeventig procent van de CIO's staat de komende jaren voor de uitdaging bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Van 47 procent wordt verwacht dat zij de komende tijd met nieuwe innovatieve ideeën komen.

De experts geven ook inzicht in de hoogte van het salaris van CIO's. Volgens de onderzoekers verdient 60 procent meer dan honderdduizend euro per jaar. 35 Procent verdient tussen de 100 en 150 duizend euro per jaar. Negen procent krijgt voor zijn of haar werkzaamheden jaarlijks meer dan tweehonderdduizend euro. 86 Procent krijgt bovenop het loon bovendien een bonus op zijn of haar bankrekening gestort. Dit komt neer op zo'n tien procent van het jaarloon.

Waarde
Uit het onderzoek blijkt ook dat CIO's niet alleen moeten beschikken over gedegen bedrijfskennis. Twee op de drie IT'ers geeft aan eveneens veel waarde te hechten aan communicatieve vaardigheden van CIO's. Doelgericht handelen wordt door 63 procent belangrijk gevonden.

In het onderzoek geeft maar liefst 86 procent van de CIO's aan tevreden te zijn over de vorig jaar afgesloten IT-projecten. De budgetten zouden met hoogstens vijf procent zijn overschreden.

Leiding
Een op de drie CIO's zegt wel gebukt te gaan onder een slechte leiding door de bedriijfstop. 58 Procent stelt dat hierdoor IT-projecten mislukken.

Een op de drie CIO's geeft in het onderzoek aan dit jaar geld te willen besparen door een kwart van de IT-projecten uit te besteden aan meer freelancers. Veertig procent zegt bovendien meer te gaan outsourcen. Twaalf procent geeft daarentegen aan minder aan uitbesteding te gaan doen. Het populairste land voor uitbesteding blijft India, gevolgd door China en Roemenië.

NUwerk

Tip de redactie