Kamer bezorgd over arbo-afspraken

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over hoe weinig afspraken werkgevers met hun werknemers maken over veilig en gezond werken.

Vanaf 2010 moeten gedetailleerde regels over arbeidsomstandigheden in de Arbowet worden vervangen door onderlinge afspraken op de werkvloer in zogeheten arbocatalogi.

Goedgekeurd
Tot nu toe zijn nog maar 27 van de circa 250 arbocatalogi goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Daarmee valt ongeveer 16,5 procent van de werknemers onder een arbocatalogus. Zowel regeringspartijen CDA en PvdA als oppositiepartij SP vroegen minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) donderdag of er niet te snel landelijke regels worden geschrapt en of het straks niet lastig controleren wordt voor de Arbeidsinspectie.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt stelde dat de Arbeidsinspectie met lege handen staat als de gedetailleerde regels worden geschrapt. Maar Donner zei juist de druk op de ketel te willen houden. Volgens hem krijgen werkgevers en sectoren die hun arbocatalogus niet op orde hebben, straks te maken met een strengere beoordeling van de Arbeidsinspectie.

De minister verwacht dat eind dit jaar 70 tot 80 procent van de arbocatalogi tot stand zijn gekomen. Volgens hem is er nu in bepaalde sectoren, zoals de chemie, bijvoorbeeld nog een discussie over in hoeverre afspraken op brancheniveau moeten worden gemaakt met vakbonden of dat het op bedrijfsniveau moet gebeuren.

Tip de redactie