Onvolledig boetebeding niet rechtsgeldig

AMSTERDAM - In de wet is bepaald dat een boetebeding schriftelijk moet worden overeengekomen. Het Hof Leeuwarden heeft op 11 november 2008 beslist of aan dit vereiste is voldaan indien dit beding maar voor de helft in de arbeidsovereenkomst staat.

Werkgever en werknemer hadden de bedoeling een boetebeding overeen te komen. De werkgever heeft echter vergeten een pagina voor de definitieve arbeidsovereenkomst te kopiƫren, zodat een onvolledig boetebeding is geparafeerd en ondertekend.

Als de werknemer, een statutair directeur, tijdens zijn dienstverband een verklaring bij de notaris aflegt over de werkwijze bij zijn werkgever, start de werkgever een procedure tegen de werknemer omdat deze door de afgelegde verklaring het overeengekomen geheimhoudingsbeding heeft overtreden.

Geparafeerd
Volgens de werkgever moet de werknemer op grond van het overeengekomen boetebeding een boete betalen. Hij meent dat de werknemer ook de pagina met het boetebeding zou hebben geparafeerd als de pagina's juist waren gekopieerd voor de definitieve versie.

Het Hof Leeuwarden beslist dat de bedoelingen van partijen niet doorslaggevend is. In de wet is op straffe van nietigheid bepaald dat een boetebeding schriftelijk moet zijn overeen gekomen. Door het onvolledige boetebeding is dat niet het geval.

Kopieerfout
De kopieerfout komt voor rekening van de werkgever. Het boetebeding is uitsluitend in het belang van de werkgever, zodat deze er voor had moeten waken dat het boetebeding in de uiteindelijke definitieve arbeidsovereenkomst terecht zou zijn gekomen. De vordering van de werkgever wordt dan ook afgewezen.

NUwerk

Tip de redactie