OR heeft geen inspraak op target bonus

AMSTERDAM - Is de aanpassing van een target een wijziging in de beloningssystematiek en moet derhalve de OR hier toestemming voor geven? Hierover boog zich de kantonrechter in Den Haag.

Binnen KPN Retail geldt een bonusregeling. De werknemer dient tenminste 75 procent van de vastgestelde targetpunten te behalen om in aanmerking te komen voor de bonus. De bestuurder besluit de targets te verhogen naar 85 procent, hetgeen aan de ondernemingsraad wordt medegedeeld.

De OR stelt zich op het standpunt dat het hier een instemmingsplichtige aangelegenheid betreft in de zin van artikel 27 lid 1 sub c WOR. Volgens de ondernemingsraad zou het namelijk gaan om de wijziging van het beloningssysteem.

Bonus
De bestuurder is van mening dat het besluit geen betrekking heeft op de beloningssystematiek, maar enkel op de hoogte van de bonus. De hoogte van de beloning is een primaire arbeidsvoorwaarde waarop artikel 27 WOR niet van toepassing is.

De ondernemingsraad start daarop een kort geding. 

Rechter
De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een wijziging van de beloningssystematiek. Het gaat enkel om de wijziging van criteria waaraan voldaan moet zijn, wil de werknemer in aanmerking komen voor de bonus.

De kantonrechter overweegt dat ook na de gewijzigde target de aanspraak op de bonus afhankelijk is van het behalen van de target. De wijziging heeft enkel betrekking op de hoogte van de bonus ofwel beloning. Dit is een primaire arbeidsvoorwaarde en daarover heeft de ondernemingsraad geen instemmingsrecht.

NUwerk

Tip de redactie