AMSTERDAM - Als de naoorlogse babyboomgeneratie over vijf tot tien jaar met pensioen gaat, verliezen bedrijven grote hoeveelheden bedrijfskennis, waarschuwt NorthgateArinso. Het bedrijf geeft daarom een paar tips hoe dit te voorkomen.

Om het verlies van bedrijfskennis te voorkomen is het volgens de experts van groot belang het proces van kennisoverdracht zo snel mogelijk in gang te zetten.

De deskundigen waarschuwen organisaties echter niet enkel de kennis van de ouder wordende werknemer te behouden, maar zich er ook van te verzekeren dat nieuwe generaties werknemers profijt hebben van de jarenlange opgedane kennis en ervaring van voorgaande generaties.

Generatie Y
Het verliezen van de babyboomers is voor veel bedrijven een grotere zorg dan het aannemen van de generatie 'Y'. Terwijl er veel aandacht wordt geschonken aan de omgang met de internetgeneratie, wordt er weinig gedaan aan de overdracht van de kennis van de generatie die de huidige bedrijven opgebouwd heeft.

"Hun bedrijfs- en industriële kennis en ervaring moeten overgedragen worden voordat het te laat is", zegt Rob van Bavel, managing director bij NorthgateArinso Nederland. Het bedrijf adviseert organisaties met een zogenaamde ‘stop, look and listen-benadering' in kaart te brengen waar de problemen zitten en wat eraan te doen.

Breng eerst in kaart wat het risico is als babyboomers het bedrijf verlaten: wie gaat er weg, welke afdelingen gaan een tekort krijgen, welke belangrijke kennis gaat verloren? Analytische gegevens van het werknemersbestand zijn hiervoor onmisbaar.

Gaten
Kijk hoe de opvolging voor de komende vijf tot tien jaar geregeld is. Welke processen zullen worden ingezet om de kennis van de gepensioneerden te behouden? En hoe worden de gaten die zij in de organisatie achterlaten opgevuld?

Luister naar de inzichten van babyboomers zelf: zij kunnen een grote bijdrage leveren aan het minimaliseren van de impact van hun vertrek. Zij kunnen adviezen en overdrachten samenstellen voor nieuwe werknemers. Het is raadzaam om dit proces ruim van tevoren te starten.