UTRECHT - De recessie in Nederland kan uitgroeien tot een ramp, wanneer wij ons laten leiden door "foute reflexen", zoals de roep om loonmatiging. Die waarschuwing uitte CNV-voorzitter René Paas maandag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Paas is er van overtuigd dat we het komende jaar veel kostbare tijd gaan verliezen aan een overbodige discussie over algemene loonmatiging. "De minister van Economische Zaken (Maria van der Hoeven) was er als de kippen bij om aan te dringen op loonmatiging. Een foute reflex, want met algemene loonmatiging bewijs je niemand een dienst", aldus Paas.

Voor middelgrote en kleine bedrijven kan dat zelfs fataal uitpakken, omdat mensen dan hun hand op de knip houden. Doorgaan met geld besteden is wel een goed antwoord. "Dat doe je niet als je niet tenminste de inflatie compenseert in de lonen", stelt Paas. Hij pleit voor maatwerk bij cao-onderhandelingen.

Opleiding
Ook bezuinigingen op opleiding en training en onderzoek en ontwikkeling zijn volgens Paas verkeerde reflexen. Daarin moet juist worden geïnvesteerd.

In sectoren als de bouw en het transport staan vele duizenden banen op de tocht. Het is belangrijk dat de tijdelijke regeling voor werktijdverkorting wordt verlengd, meent Paas. Maar voor de langere termijn is veel meer nodig dan dat. Mensen moeten van werk naar werk worden begeleid. Hij spreekt van "agressief bemiddelen".

De vakbondsman pleit ook voor een nieuw systeem in de WW, waarin ondernemers beloond worden wanneer zij ervoor zorgen dat hun hun personeel goed toegerust blijft voor de arbeidsmarkt. "Wie schoolt en bemiddelt en ervoor zorgt dat zijn mensen wendbaar en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt, hoort daarvan de vruchten te plukken." Een herziening van de werkloosheidswet hoeft van Paas niet midden in de recessie, maar wel binnen een paar jaar.