We zijn al vertrouwd geraakt met crowdsourcing waarbij bedrijfsactiviteiten die normaal gesproken door werknemers worden uitgevoerd, nu vrijwillig door mensen buiten het bedrijf worden verricht. Maar soms is het verstandig het aantal bijdragen terug te brengen en tegelijk de kwaliteit te verhogen.

Door Irma Borst | Logica

We worden dagelijks met crowdsourcing geconfronteerd als we de nieuwsuitzendingen op TV bekijken: alle getoonde ijsfoto’s die het weerbericht opfleuren, zijn door vrijwilligers en hobbyisten gemaakt en niet door professionele fotografen.

Innovatie
Naast de talloze voorbeelden van ‘user generated content’ wordt de internetgebruiker ook ingezet in het innovatieproces. Internet gebruikers worden uitgedaagd om voor bedrijven nieuwe producten of diensten te bedenken. En het blijkt een groot succes: mensen zijn massaal bereid tijd en energie te steken in innovatieactiviteiten. De Google innovatiewedstrijd ‘10 tot de macht 100’ bijvoorbeeld, heeft meer dan 100.000 ideeën voor het helpen van andere mensen opgeleverd.

Geweldig deze hoeveelheid bijdragen. Toch is het niet uitsluitend een jubelverhaal. De verwerking van de grote aantallen kan ook tot problemen leiden. Ideeën moeten worden gepubliceerd of beoordeeld worden; in ieder geval moet de inzender een reactie krijgen. Verwerking van ideeën kost dus tijd en geld en meer inzendingen brengen ook meer kosten met zich mee. Daarnaast is vaak sprake van wisselende  kwaliteit: de praktijk leert dat niet elke inzending de moeite waard is.

Wijsheid
Sterker nog, als vuistregel kan worden gesteld dat 75 procent van de inzendingen niet boven het maaiveld uitsteekt. Hoewel ik overtuigd ben van de ‘wisdom of the crowds’, constateer ik tegelijkertijd dat het blootleggen van deze wijsheid (ofwel kwaliteit) in een massa bijdragen niet een vanzelfsprekende zaak is. En daar gaat het uiteindelijk om: spraakmakende en originele ideeën te vinden die vervolgens praktisch uitgevoerd kunnen worden.

Om deze reden zullen vele organisaties die van crowdsourcing gebruik maken, gebaat zijn bij het terugbrengen van het aantal bijdragen en het tegelijkertijd verhogen van de kwaliteit. Ofwel het vooraf uitfilteren van deelnemers die niet de juiste kwaliteit leveren; de crowd reduceren tot een groep van relevante experts.

Criteria
Maar hoe doe je dat: het selectief toelaten van experts zonder dat je het open karakter van crowdsourcing geweld aan doet? Bedrijven zijn druk aan het experimenteren door criteria voor inzendingen aan te scherpen. En door grotere financiële beloningen in het vooruitzicht te stellen om het aantrekkelijker te maken voor mensen wier kennis er werkelijk toe doet. Staat in de Wikipedia beschrijving van crowdsourcing dat bijdragen voor niets of nagenoeg onbetaald worden geleverd, het lijkt dat in geval van 'expertsourcing' de knip flink open gaat.

Voor het uitvoeren van hun innovatieve ideeën krijgen deelnemers aan innovatiewedstrijden bedragen varierend van enkele tienduizenden tot miljoenen euro's in het vooruitzicht gesteld. Als bedrijven met deze bedragen kennis en kunde aan kunnen boren die niet in hun organisatie aanwezig is, is het wel degelijk een goede investering.

Irma Borst is principal consultant bij Logica Management Consulting en verbonden aan RSM Erasmus University, Management van Technologie en Innovatie voor promotieonderzoek