AMSTERDAM - De vakcentrale FNV vindt het "schrijnend" hoe het kabinet met jonge ouders en andere mensen met zorgtaken omgaat.

Het lijkt er volgens de grootste vakcentrale van Nederland op dat het kabinet "er alles aan doet" om verlofregelingen "zo onaantrekkelijk mogelijk te maken" om maar te voorkomen dat meer vaders en moeders er gebruik van gaan maken.
 
Dat schrijft FNV-bestuurster Wilna Wind in een brief aan de Tweede Kamer. Deze week vergadert de Kamer met minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) over verlof en arbeidstijden. Donner heeft in november vorig jaar een discussienota uitgebracht over het verbeteren van het verlofstelsel en arbeidstijden, maar volgens Wind blijft het bij mooie woorden en zorgt het kabinet niet voor het benodigde budget.

Het kabinet overweegt de verschillende regelingen voor zorg-, kraam- en calamiteitenverlof te vereenvoudigen en samen te voegen in een nieuwe regeling. Zo zouden bijvoorbeeld vaders meer rechten krijgen op verlof na de geboorte van hun kind. Het kabinet wil nu eerst een discussie met vakbonden en werkgevers, voordat er besluiten worden genomen.

Vrouwen
Maar Wind vraagt zich af wat de zin van deze discussie is als verbeteringen voor de combinatie van arbeid- en zorgtaken niet mogen leiden tot meer gebruik of hogere kosten. Als er niet extra geld komt voor ouders of mantelzorgers om meer verlof op te nemen, zullen volgens Wind vooral vrouwen de zorgtaken blijven verrichten en blijven werken in kleine deeltijdbanen, als zij al werken.

De FNV wil vaders meer stimuleren om vaker ouderschapsverlof op te nemen. Vaders verdienen vaak het hoofdinkomen in een huishouden. Daarom moet het mogelijk worden om ook drie maanden ouderschapsverlof op te nemen, waarbij de overheid 100 procent van het minimumloon als uitkering verstrekt. Nu is de maximale uitkering over zes maanden de helft van het minimumloon. Daarmee vallen volgens de FNV niet alleen vaders te veel terug in inkomen, maar ook alleenstaande ouders.

Volgens Wind moet het kabinet meer geld uittrekken als het daadwerkelijk wil dat verlofregelingen beter gebruikt worden. Zij wijst erop dat veel Nederlandse moeders nu door onvoldoende voorzieningen al weinig economisch zelfstandig zijn ten opzichte van andere Europese vrouwen. "Bij een scheiding of overlijden van de partner, zijn veel vrouwen tot de armoede veroordeeld en dat blijft zo met dit kabinetsbeleid."