NEW YORK - De werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten is in december met 693.000 banen afgenomen. Dat is het grootste banenverlies sinds 2001, toen met de metingen werd begonnen. Dat meldde de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP woensdag.

Het verlies is bovendien veel sterker dan voorzien. Analisten gepolst door persbureau Reuters gingen uit van 473.000. Het banenverlies over november werd herzien tot 476.000, van een eerder gemelde kwart miljoen. Dat komt vooral omdat ADP nieuwe meetmethoden hanteert.

De cijfers van ADP lopen vooruit op de officiële werkgelegenheidscijfers die de Amerikaanse overheid vrijdag naar buiten brengt. De verwachting is dat er ongeveer een half miljoen banen verloren zijn gegaan in december.