DELFT - De inrichting van zogeheten Werkpleinen waar werklozen alle instanties voor een uitkering en hulp bij het vinden van een baan onder één dak vinden, komt geen dag te vroeg, vindt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

Juist nu met de oplopende werkloosheid is het zaak dat werkzoekenden niet meer langs verschillende loketten hoeven en snel worden geholpen. Dat zei de nieuwe PvdA-bewindsvrouw woensdag toen zij het startschot gaf voor de samenwerking tussen de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) en uitkeringsinstituut UWV in het zogenoemde Werkbedrijf. Dat deed Klijnsma op het Werkplein in Delft.

Op de Werkpleinen zijn niet alleen het CWI en UWV onder één dak samengebracht, maar ook de sociale dienst van de gemeente.Volgens de staatssecretaris wordt 2009 het jaar van de uitvoering. Geleidelijk zal de naam CWI op de gevels van de oude Arbeidsbureaus en op folders verdwijnen en worden vervangen door Werkbedrijf.

Zorgen
Juist nu met de oplopende werkloosheid is het volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zaak dat werkzoekenden niet meer langs verschillende loketten hoeven en snel worden geholpen.

Diverse gemeenten zijn bezorgd dat nu met de stijgende werkloosheid wordt bezuinigd op het aantal vestigingen voor arbeidsbemiddeling. Maar volgens Klijnsma worden werkzoekenden desondanks beter geholpen in de ongeveer honderd vestigingen die overblijven, omdat de hulp niet meer is versnipperd. Volgens haar is het niet nodig direct extra geld te steken in de arbeidsbemiddeling.

Mobiliteitscentra
Ook wees Klijnsma erop dat Sociale Zaken al 5 miljoen euro heeft uitgetrokken voor de inrichting van mobiliteitscentra op plekken waar plotseling meer dan 150 banen op de tocht staan. Op die manier kan per regio worden bekeken in welke sector en bedrijven er problemen zijn en welke extra hulp nodig is.

In Eindhoven is al een mobiliteitscentrum waar wordt geprobeerd werkloosheid te voorkomen door overtollig personeel van bedrijven door te sluizen naar werkgevers die mensen nodig hebben. Ook in Limburg, IJmond (bij staalbedrijf Corus) en Rotterdam wordt aan zo'n aanpak gewerkt.