Horizontaal toezicht is een succes. Ondernemingen zijn er zeer over te spreken, en ook internationaal trekt de nieuwe controleaanpak van de Belastingdienst aandacht. Als Nederland fiscale wetgeving ook nog minder complex en consistenter weet te maken, kan het gidsland worden in het internationale fiscale debat.

Door Eelco van den Enden | PricewaterhouseCoopers

Tax directors van beursgenoteerde ondernemingen zijn positief tot zeer positief over horizontaal toezicht. Dat blijkt onder meer uit het onderzoek Tax is a Black Box II, dat PwC recent, in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction, publiceerde. Voor dit onderzoek werden een aantal tax directors van beursgenoteerde ondernemingen ondervraagd en van hen spreekt 75 procent zich uit vóór horizontaal toezicht.

Een meerderheid is bovendien van mening dat deze handhavingsmethode van de Belastingdienst een gunstig effect kan hebben op het vestigingsklimaat. Een even grote groep verwacht zelfs dat horizontaal toezicht over vijf jaar de internationale norm is. De aandacht van de OECD voor 'the Dutch model' zal hier mede debet aan zijn.

Stap voorwaarts
Het is niet ondenkbaar dat het Nederlandse horizontale toezicht internationaal gaat doorbreken. Belastingdiensten over de hele wereld kampen immers met dezelfde problemen als de Nederlandse: te weinig controlecapaciteit om ingewikkelde wetgeving in een toegenomen globale economie te kunnen controleren. Met horizontaal toezicht heeft Nederland een duidelijke stap voorwaarts gezet die het vestigingsklimaat hier ten goede zal komen.

Kans
Tegelijkertijd moet er dan wel iets gebeuren aan de regelgeving. Uit het hiervoor al genoemde onderzoek Tax is a Black Box II blijkt namelijk ook dat het bedrijfsleven worstelt met de praktische toepasbaarheid van belastingregels. De gecompliceerdheid en de soms weinig consistente regelgeving zorgen voor meer irritatie, hoofdbrekens én risico's dan de tarieven van de vennootschapsbelasting. Voor de politiek ligt er nu een kans om het Nederlandse vestigingsklimaat te versterken door een reeks maatregelen te nemen die fiscale regelgeving vereenvoudigt.

Te denken valt aan een uniform loonbegrip voor loonheffingen en vereenvoudiging van de vennootschapsbelasting. Het wetsvoorstel waarmee staatssecretaris De Jager van Financiën nog voor de zomer gaat komen over een alternatieve behandeling van de groepsrente binnen de vennootschapsbelasting, is in dit verband toe te juichen.

Gidsland
Consistente uitvoerbare regels in combinatie met horizontaal toezicht kan Nederland tot gidsland maken in het internationale fiscale debat. In het kader van de uniformering van Europese fiscale regelgeving en discussies rondom fiscale steunmaatregelen om de economie uit het slop te trekken, hebben we hier een unieke mogelijkheid om het fiscale landschap te hervormen. Die kans moeten we grijpen.

Eelco van der Enden is partner binnen de belastingadviespraktijk van PricewaterhouseCoopers.