GRUBBENVORST - Als het aan ondernemers in Limburg ligt, blijven er van de huidige veertig gemeenten in de provincie nog veertien over.

Voorzitter Henk Benjamins van Ondernemend Limburg heeft dat dinsdag gezegd bij de presentatie van een brochure die is uitgegeven als bijdrage aan de discussie over de gemeentelijke herindeling in Limburg. Grotere gemeenten zijn nodig om ondanks de bevolkingsdaling slagvaardig te blijven.

"Alleen een grote, krachtige gemeente is goed in staat belangrijke economische, maatschappelijke en onderwijskundige keuzes te maken", aldus Benjamins. De schaalvergroting is nodig om een volwaardig partner te kunnen zijn voor de nabijgelegen economische kerngebieden, zoals de regio Eindhoven en in België en Duitsland. De ondernemers denken aan maximaal zeven stedelijke gemeenten en zeven landelijke gemeenten.

Parkstad
In het concept wordt Parkstad de grootste Limburgse gemeente met ruim 200.000 inwoners. Volgens prognoses zijn dat er in 2030 minder dan 175.000.

Vorige week werd duidelijk dat er onder burgmeesters van kleine gemeenten in Zuid-Limburg weerstand bestaat tegen het idee van de Maastrichtse burgemeester Gerd Leers die wil dat daar één gemeente komt met negentien deelgemeenten. De ondernemers vinden dat er in het zuiden van de provincie plek is voor vijf grotere gemeenten.