AMSTERDAM - Als uw onderneming met ploegendiensten werkt en het wenselijk is, kunt u voortaan werktijdverkorting (wtv) aanvragen en die flexibel verdelen over de zes weken en niet over een vast aantal uren per week. Het ministerie van SZW heeft dit bekendgemaakt.

De wijziging voorziet hiermee in de behoefte van het bedrijfsleven. De werktijdverkorting geldt in beginsel voor zes weken en kan tot maximaal 24 weken verlengd worden.

Bij de beoordeling van WW-aanvragen in het kader van werktijdverkorting gaat het ministerie van SZW voortaan, als de werkgever dit wil, per individu uit van het gemiddeld aantal wtv-uren.

Gemiddeld
Het gemiddeld aantal uren waarvoor de wtv-vergunning wordt toegekend kan flexibel worden ingezet. Dit betekent dat als voor een werknemer voor 20 uur wtv is verkregen, hij de ene week tien uur minder kan werken en de andere week 30 uur.

De werkgever ontvangt dan voor 10, respectievelijk 30 uur WW. De middeling geldt dus per werknemer. Er kan niet over het totaal van de werknemers gemiddeld worden. De regeling geldt sinds eind december 2008.

Toekenning
De werkgever vraagt bij Uitvoering Werknemersverzekeringen ((UWV) wtv aan. Hij geeft op het aanvraagformulier het gemiddeld aantal wtv-uren per werknemer aan. UWV bepaalt of wtv kan worden toegekend en voor welk aantal uren.

Vervolgens verstrekt UWV een WW-voorschot aan de werkgever op basis van het gemiddelde aantal uren per week per werknemer. Na zes weken wordt op basis van het declaratieformulier het werkelijke WW-recht berekend. Dit kan eventueel betekenen dat minder WW wordt toegekend dan vooraf verleend.