Krijgt u door een schenking een onderneming in uw bezit, dan moet u daarover schenkingsrecht betalen. Dit kan het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Om dit te voorkomen kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Zet u de onderneming voort? Dan kunt u in dat geval uitstel van betaling en een voorwaardelijke vrijstelling van schenkingsrecht krijgen. Dit laatste houdt in dat u een deel van het schenkingsrecht uiteindelijk helemaal niet hoeft te betalen.

In de aangifte schenkingsrecht kunt u aangeven dat er sprake is van verkrijging van ondernemingsvermogen en dat u in aanmerking wilt komen voor de regelingen bij bedrijfsopvolging.

Eisen
Om in aanmerking te komen voor de faciliteiten is onder andere vereist dat u de onderneming minimaal vijf jaar voortzet. Ook is vereist dat de schenker de onderneming voorafgaand aan de schenking minimaal vijf jaar zelf heeft gedreven. Daarnaast moet de schenker op het moment van de schenking ten minste 55 jaar zijn of voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn verklaard.

De  bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt alleen op verzoek verleend. Het verzoek moet bij de aangifte schenkingsrecht zijn gedaan maar uiterlijk tot het moment waarop de aanslag onherroepelijk vaststaat.