Een schenking is een bevoordeling uit vrijgevigheid. Het maakt niet uit wat de reden is van de vrijgevigheid. Is er geen sprake van vrijgevigheid dan is niet sprake van een schenking.

Het kan voorkomen dat de schenker iemand iets schenkt, omdat hij zich daartoe moreel verplicht voelt. De nakoming van de morele verplichting die de schenker tegenover de verkrijger heeft, kan door beiden als zeer dringend worden ervaren.

Zo dringend dat de verkrijger de nakoming mag beschouwen als een hem toekomende prestatie (ook al is de prestatie niet door tussenkomst van een rechter afdwingbaar). De wet noemt dit het nakomen van een natuurlijke verbintenis.

Voorbeeld
Een voorbeeld uit de rechtspraak is een gefortuneerde gehuwde man op leeftijd die een verhouding had met een ongehuwde onbemiddelde vrouw. Uit de relatie worden kinderen geboren. Volgens de rechter bestaat er voor de man de natuurlijke verbintenis om voor een aantal jaren te voorzien in het levensonderhoud van de vrouw en te zorgen voor de toekomst van hun kinderen.

Kan de schenking worden aangemerkt als de nakoming van een natuurlijke verbintenis? Dan is deze vrijgesteld van schenkingsrecht.