AMSTERDAM - Een op de vijf ondernemingen wil het variabele loon aanpassen. Tegenvallende winsten door de kredietcrisis zijn een belangrijke reden voor de geringe bereidheid om bonus- en winstdelingsregelingen te veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Hay Group .

Tweederde van de bedrijven wil of overweegt de vaste beloning aan te passen. Van de bedrijven beperkt 58 procent de geplande loonstijging, en 24 procent van de werkgevers bevriest de salarissen zelfs. De overige werkgevers zien het niet zo zitten om het beloningssysteem zo te veranderen dat uitbetaling sterker aan prestaties gekoppeld is.

Code Tabaksblat
De onderzoeksresultaten van Nederland lopen volgens Hay Group in pas met de wereldwijde trend. Beloningen moeten in Nederland voldoen aan de aangepaste Code Tabaksblat, die op 1 januari 2009 inging; variabel loon moet gekoppeld zijn aan meetbare doelen voor de lange termijn. Slechts 12 procent van de bedrijven wil hun beleid voor variabel inkomen op de lange termijn ook echt veranderen, blijkt uit het onderzoek.

Vast en variabel loon zouden volgens de Code tot elkaar in een 'passende verhouding' moeten staan. De Commissie Frijns, die de Code aanpaste, wilde niet zover gaan om die verhouding op 50-50 te stellen, omdat grote bedrijven veel meer variabel loon uitkeren en kleine bedrijven veel minder.

Concurrerend
In lage bonussen schuilt echter voor veel werkgevers ook een gevaar: is het loon dat zij betalen nog wel concurrerend genoeg? Het behoud van talent is een van de grootste zorgen die de dalende loonspiraal werkgevers baart, aldus het onderzoek. Van de bedrijven die hun variabele loonsysteem willen aanpassen, besluit een kwart om bonussen sneller en makkelijker toe te kennen.

Het succes van prestatiebeloning is een samenspel van prestatiedoelstellingen, het systeem van beoordelen en de vorm, waarin prestatiebeloning wordt gegoten.