Schenkingsrecht wordt geheven volgens de hierna opgenomen tarieftabel en tariefgroepindeling. Het percentage dat u af moet dragen, is afhankelijk van de relatie (bloedverwantschap) die u met de schenker heeft.

Er zijn drie verschillende tariefgroepen. In principe geldt hoe groter de schenking en hoe verder u wat betreft verwantschap van de schenker afstaat des te meer schenkingsrecht u zult moeten afdragen.

Tabel voor 2009

Verkrijging tussen En I. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in  tweede of verdere graad* of een verkrijger als onder  1) vermeld          II. Broers, zusters, bloedverwanten in de rechte opgaande lijn III. Andere verkrijging
(1) (2) A B A b A b
0 22.763            0 5% 0 26% 0 41%
22.763 45.519 1.138 8% 5.918 30% 9.332 45%
45.519 91.026 2.958 12% 12.744 35% 19.572 50%
91.026 182.042 8.418 15% 28.671 39% 42.325 54%
182.042 364.073 22.070 19% 64.167 44% 91.473 59%
364.073 910.163 56.655 23% 144.260 48% 198.871  63%
910.163 En hoger 182.255 27% 406.383 53% 542.907     68%

1) De vanaf 1 januari 2002 geldende tariefgroep I kent, behalve de echtgenoot (en de geregistreerde partner), de kinderen en de afstammelingen in de tweede of verdere graad, drie categorieën samenwoners: notariële samenwoners, tweerelaties en meerrelaties.

Samenwonen
De aan deze drie groepen te stellen eisen zijn ten dele gelijk, en ten dele gelden voor elke groep aparte aanvullende eisen. Overleg daarom in geval van een samenwoonsituatie met uw adviseur alvorens u aan diegene waarmee u samenwoont wilt schenken. Voldoet u namelijk niet aan de voor u geldende specifieke samenwooneisen dan loopt u kans dat over de schenking het belastingtarief van tariefgroep III wordt toegepast.

Let op
* Indien de schenking wordt gedaan aan afstammelingen in de tweede en verdere graad  (kleinkinderen en achterkleinkinderen) wordt het bedrag uit tariefgroep I nog verhoogd met 60%.

2010
De belastingheffing op erven en schenken gaat mogelijk per 1 januari 2010 omlaag, vrijstellingen voor partners en kinderen gaan verder omhoog en constructies om de wet te ontduiken worden aangepakt.

De ministerraad heeft daar op voorstel van staatssecretaris De Jager van Financiën mee ingestemd. De bedoeling is dat de Successiewet gemoderniseerd wordt en eenvoudiger en inzichtelijker wordt gemaakt.