U moet zelf aangifte doen bij de Belastingdienst over schenkingen die u krijgt. De schenker moet ook aangifte doen, maar alleen als de Belastingdienst hem een aangifteformulier heeft uitgereikt. Schenker en verkrijger kunnen ook samen aangifte doen op hetzelfde aangiftebiljet.

Aangifte hoeft u alleen te doen als de waarde van de schenking boven de vrijstelling komt of als een aangifteformulier is uitgereikt. U kunt aangifte doen door het formulier 'Aangifte recht van schenking' in te vullen. De aangifte moet worden gedaan bij het belastingkantoor waaronder de schenker valt.

Het aangifteformulier moet u indienen voor 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de schenking is gedaan. U kunt de Belastingdienst schriftelijk om uitstel vragen zolang de datum van indiening nog niet is verstreken. U stuurt dan een verzoek om uitstel aan de Belastingdienst. Het schenkingsrecht moet u binnen 2 maanden na dagtekening van de aanslag betalen.

Voorlopige aanslag
De Belastingdienst kan, bij uitstel of wanneer het niet mogelijk is snel een aanslag op te leggen, een of meer voorlopige aanslagen opleggen. Dit gebeurt alleen als u vermoedelijk meer dan 1.134 euro schenkingsrecht moet betalen.

Let op

  • Bij gebruik van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen moet u altijd aangifte doen.
  • Als u ondernemingsvermogen heeft verkregen, kunt u voor het verschuldigde schenkingsrecht onder voorwaarden in een verzoek in of bij uw aangifte vragen om toepassing van een speciale betalingsregeling en/of verlening van kwijtschelding.