Vanaf 1 januari 2009 zijn sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen onder voorwaarden vrijgesteld van schenkingsrecht.

De sportvrijstelling geldt voor landelijke sportorganisaties en de bij hen aangesloten amateur sport-verenigingen en -stichtingen.

Voorwaarden om als landelijke sportorganisatie aangewezen te zijn, zijn onder andere:

  • nationaal representatief zijn voor de door deze sportorganisatie behartigde sport;
  • regels hebben gesteld voor de bij hen aangesloten sportverenigingen en -stichtingen met betrekking tot de te verlenen of te erkennen vaardigheidsonderscheidingen en voor de bevoegdheid van (bege)leiders, en voor de kwaliteit van de daartoe in te stellen proeven en examens.

Dorpshuizen
Niet-commerciële dorpshuizen worden vrijgesteld als:

  • de instelling beschikt over notariële statuten waaruit haar doel blijkt;
  • de instelling is niet aan vennootschapsbelasting onderworpen of daarvan vrijgesteld;
  • de werkzaamheden van het bestuur van de instelling worden door vrijwilligers gedaan;
  • de instelling verhuurt uitsluitend aan een charitatieve, culturele, wetenschappelijke, het algemeen nut beogende of een sociaal belang beogende instelling die niet aan vennootschapsbelasting is onderworpen of daarvan is vrijgesteld.

Tip
Ook landelijke sportorganisaties in de vorm van sportbonden die lid zijn van de NOC*NSF kunnen worden aangewezen.