Krijgt u af en toe een klein geschenk van iemand? Dan heeft u niets met schenkingsrecht te maken.

U hoeft pas schenkingsrecht te betalen als u per kalenderjaar meer dan 2.734 euro (2009) krijgt geschonken door dezelfde persoon. De gehele schenking wordt belast, indien deze vrijstelling wordt overschreven.

Als de schenking van uw ouder(s) komt, is het vrijstellingsbedrag hoger. Uw ouders mogen u per kalenderjaar 4.556 euro (2009) belastingvrij schenken. Tussen uw 18de en uw 35ste verjaardag mag u zelfs eenmalig 22.760 (2009) euro belastingvrij van uw ouders ontvangen. Alleen het meerdere wordt belast indien in deze gevallen de schenking de vrijstelling overschrijdt.

ANBI
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
- Een ANBI hoeft geen schenkingsrecht te betalen over schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
- Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Vrij van recht
De schenker heeft de mogelijkheid ‘vrij van recht' te schenken. In dat geval neemt de schenker zelf het schenkingsrecht dat de verkrijger zou moeten betalen voor zijn rekening. Dit is dus een extra bevoordeling van de verkrijger.

De totale schenking bestaat uit de waarde die de schenker wil geven plus de waarde van het schenkingsrecht dat over die schenking is verschuldigd. Het schenkingsrecht wordt geheven over de totale schenking.