Bij schenkingen van onroerende zaken en schenkingen waarin een bepaling ‘ter zake des doods’ is opgenomen, is een notariële akte verplicht.

In een bepaling ‘ter zake des doods' staat onder andere dat de schenking pas opeisbaar is na het overlijden van de schenker. Overige schenkingen kunnen bij onderhandse akte worden gedaan. Wanneer het schenkingen van aanzienlijke bedragen betreft, is het echter aan te raden dit toch via een notariële akte te doen.

Een akte is niet verplicht bij een schenking van hand tot hand. Geld of roerende zaken mogen dus gewoon aan de verkrijger overgedragen worden.

Hand tot hand
Een schenking van hand tot hand kan ook plaatsvinden door overmaking per bank of giro. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het geldbedrag is of hoeveel de zaken waard zijn.

Het is wel verstandig ervoor te zorgen dat u later kunt bewijzen dat de schenking heeft plaatsgevonden. Bank- of giroafschriften of schriftelijke overeenkomsten kunnen als bewijsstuk dienen.

Leningen
Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om ook leningen via de notaris te regelen. Een notariële akte voorkomt later bewijsproblemen. Bovendien kan de notaris ook de (vaak ingewikkelde) aangifte voor het schenkingsrecht in orde maken als er in de lening een schenking besloten ligt.