UTRECHT - De gemiddelde Nederlander is financieel ongeletterd. Eenvoudige vragen over rente, inflatie en aandelen kan hij niet beantwoorden en bij de opbouw van vermogen is hij risicomijdend.

Deze conclusies trekt de econoom Maarten van Rooij op basis van onderzoek waarop hij donderdag aan de Universiteit Utrecht promoveert.

Van Rooij legde aan 1500 huishoudens 'quizvragen' over economie en financiën voor. Slechts vier op de tien mensen wist vijf eenvoudige vragen "die elke econoom zo kan beantwoorden" goed te beantwoorden.

Pensioen
De Nederlander heeft echter geen last van financiële zelfoverschatting. "Ze weten van zichzelf dat ze weinig weten", aldus Van Rooij. Dit lijkt zich te vertalen in het gedrag. Mensen met een laag kennisniveau doen minder aan langetermijnplanning voor bijvoorbeeld het pensioen en beleggen minder in aandelen.

Het kennistekort heeft gevolgen voor de vermogenspositie. Hoe minder kennis, hoe lager het vermogen. Gecorrigeerd voor kenmerken zoals leeftijd en gezinssamenstelling blijkt dat huishoudens waar veel kennis van zaken is, 80.000 euro meer vermogen hebben dan huishoudens met weinig kennis.