De uitsluitingsclausule verhindert dat de schenking in de gemeenschap van goederen valt.

Veel mensen willen wel hun kinderen of anderen iets schenken, maar vinden het geen prettige gedachte dat na een eventuele echt­scheiding de (ex)echtgenoten van hun kinderen (of van die anderen) recht hebben op de helft van het geschonkene. Dit kan gebeuren als de verkrijger in algehele gemeenschap van goederen is getrouwd.

Als oplossing hiervoor kan een uitsluitingsclausule in de schenkingsakte worden opgenomen. Zo'n clausule omvat een verklaring dat de schenking niet in enige huwelijksgoederengemeen­schap waarin de ontvanger gerech­tigd mocht zijn of worden valt. Het resultaat is dat de ‘koude kant' (de aangetrouwde kant) geen recht heeft op de helft van de geschonken goederen ingeval van echtscheiding.

Bewindvoerder
Wellicht wilt u voorkomen dat uw kind of kleinkind nu al over de schenking kan beschikken en daar dan wellicht onverstandige dingen mee gaat doen. Dit kunt u regelen door een bewindvoerder aan te wijzen, totdat uw kind of kleinkind wat ouder is.

Bij een schenking aan een kind kunt u zelf bewindvoerder zijn. Bij een schenking aan een kleinkind wilt u wellicht de vader of moeder van uw kleinkind als bewindvoerder aanwijzen.