DEN HAAG - De verzekeraars verwachten dat de schade van de jaarwisseling minder is dan de vorige keer. Toen keerden de verzekeraars in totaal 33 miljoen euro uit in verband met schade die was aangericht door vandalen.

Dat het schadebedrag vermoedelijk lager uitvalt, komt onder meer doordat er dit jaar minder auto's in brand zijn gestoken, zei een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

De branchevereniging verwacht maandag de definitieve cijfers.

Brand
Vorig jaar keerden de verzekeraars 20 miljoen euro uit aan schade, veroorzaakt door brand in gebouwen. Daarbij ging het vooral om scholen. De overige 13 miljoen betrof zogeheten particuliere schade, zoals veroorzaakt door brand in woningen en voertuigen.

De woordvoerder wees erop dat de werkelijke schade altijd hoger ligt dan het uitgekeerde schadebedrag.