AMSTERDAM - Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen door uitzendkrachten aansprakelijk gesteld worden voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld.

Dit staat in een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel is een nieuwe stap in de strijd van de overheid tegen malafide uitzendbureaus.

De uitzendkracht kan in de toekomst kiezen wie hij aansprakelijk stelt als een niet-gecertificeerd uitzendbureau hem niet of onvoldoende betaalt: het uitzendbureau of het bedrijf dat hem inhuurt. Die laatste groep blijft nu nog buiten schot.

Bij een bedrijf kan de uitzendkracht het loon ter hoogte van maximaal het minimumloon en vakantiegeld eisen.

Certificering
De overheid hoopt zo te bewerkstelligen dat bedrijven eerder zullen gaan werken met een gecertificeerd uitzendbureau. Een certificaat geeft aan dat het uitzendbureau zich onderwerpt aan een systeem van periodieke keuring. Bij de Kamers van Koophandel is opvraagbaar welke uitzendbureaus geregistreerd staan.