AMSTERDAM - Nu de kredietcrisis steeds verder om zich heen grijpt, stijgt de behoefte aan informatie over pensioenen. Het kennisniveau van werknemers én werkgevers is op dit terrein erg laag, zo blijkt uit onderzoek.

Een gemiste kans voor veel bedrijven, want zij kunnen goede pensioenvoorzieningen prima inzetten als krachtig wervingsinstrument.

Maar liefst 43 procent van de werknemers weet niet welke pensioenvorm hij heeft en wat er aan het eind van zijn loopbaan wordt uitgekeerd. Dat blijkt uit onderzoek van ING Pensioencommunicatie, uitgevoerd door Ruigrok Netpanel onder 520 werkgevers uit het mkb (10 tot 200 medewerkers) en 506 werknemers uit het mkb (50 procent) en grotere organisaties (50 procent).

Werkgevers
Ook het kennisniveau bij werkgevers laat te wensen over. Slechts 7 procent kent de belangrijkste wijzigingen in de Pensioenwet en bijna een kwart van de werkgevers weet niet welke pensioenregeling hij aanbiedt in zijn organisatie. 37 procent van de werknemers geeft aan behoefte te hebben aan meer pensioeninformatie en zelfs 55 procent daarvan wil graag via één op één gesprekken, presentaties of workshops persoonlijk geïnformeerd worden.

"De kredietcrisis maakt mensen onzekerder, maar ook kritischer," vertelt Peter van Klaveren, directeur ING Pensioencommunicatie. "De informatiebehoefte neemt daardoor alleen maar toe. Het is belangrijk dat werkgevers hun rol gaan oppakken. Sinds de invoering van de nieuwe Pensioenwet zijn zij namelijk medeverantwoordelijk voor goede pensioencommunicatie."