AMSTERDAM - Minister van Defensie Elmert Van Middelkoop mag de aanstelling bij TNO van een oud topmilitair niet tegenhouden vanwege het salaris dat de oud-militair gaat verdienen. Dat heeft de rechbank in Den Haag dinsdag bepaald.

De voormalige vice-admiraal Jan-Willem Kelder gaat bij TNO 220.000 euro per jaar verdienen. Defensie tekende hiertegen bezwaar aan omdat TNO met dat salaris "voorbij zou gaan aan zowel maatschappelijke als politieke opvattingen over salarissen van (oud-)ambtenaren". Inclusief zijn uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen (UKW) komt het jaarinkomen van Kelder op ruim 310.000 euro.

Van Middelkoop vroeg TNO en Kelder in juni het salaris naar beneden bij te stellen, maar zonder resultaat. Hierdoor kwam de voordracht van Kelder, die al op 1 oktober had moeten worden benoemd, in gevaar waarop TNO naar de rechter stapte.

De rechter in Den Haag heeft nu bepaald dat Van Middelkoop alleen mag zeggen of Kelder geschikt is voor de functie, en niet mee mag praten over zijn salaris want dan "treedt de Minister in het salarisbeleid van TNO", aldus de rechter . TNO is dan wel een semi-publieke instelling, zegt de rechtbank, maar de vaststelling van salarissen is per wet toebedeeld aan de raad van bestuur.

Benoeming
TNO, dat staat voor Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, is een semi-publieke organistatie. De raad van bestuur van TNO bestaat uit drie leden die bij Koninklijk Besluit moeten worden benoemd. Een van hen wordt benoemd door het ministerie van Defensie.

De commissie Dijkstal adviseerde in 2004 dat het topinkomensbeleid in de (semi)publieke sector uit moet gaan van het maximum ministersalaris, plus dertig procent. Voor 2008 betekent dat een bedrag van 176.000 euro per jaar. Het kabinet nam deze adviezen grotendeels over.