AMSTERDAM - Het starterskrediet dat door het UWV wordt uitgekeerd, is met ingang van 1 januari 2009 verhoogd van 31.975 naar 32.775 euro.

Als iemand met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ziektewetuitkering een bedrijf wil starten kan UWV soms helpen met een starterskrediet. Het starterskrediet is een lening van maximaal 32.775 euro. Hiervoor moet de aanvrager een arbeidsongeschiktheids- of een Ziektewetuitkering hebben. Andere voorwaarden zijn dat het bedrijf nog niet is gestart en dat het werk dat de aanvrager wil gaan doen past bij ervaring en mogelijkheden van de ziekte of handicap.

UWV kijkt altijd eerst of borgstelling mogelijk is. Bij borgstelling stelt UWV zich alleen aansprakelijk voor de lening die de aanvrager afsluit. Is borgstelling niet mogelijk, dan kan UWV de lening ook verstrekken. De rente bedraagt 7 procent.
­
Wie een borgstelling of een krediet van 10.000 euro of meer nodig heeft, moet schriftelijk laten zien dat de bank geen lening wil geven. Als men geen starterskrediet van het UWV kan krijgen, kan men dat proberen bij het Zelfstandigenloket van de gemeente.

Voorbereidingskrediet
In het starterskrediet zit het voorbereidingskrediet. Dit is een maximumbedrag van rond de 2.700 euro. De starter kan het bijvoorbeeld gebruiken voor beursbezoek, vakliteratuur of acquisitie.

Het starterskrediet en het voorbereidingskrediet zijn leningen die moeten worden terugbetaald. Ook als de starter zelf de lening stopzet, moet hij deze terugbetalen.

Het starterskrediet en het voorbereidingskrediet vraagt de starter aan met het formulier Aanvraag voorzieningen.