Het milieu wordt in toenemende mate belangrijk voor bedrijven en de eerste generatie it'ers zwaait af. Een blik in de toekomst van de automatiseringsbranche.

Door Wim Groenendaal | Logica

Ook al hebben trendwatchers het niet altijd bij het rechte eind, we ontkomen er niet aan om een visie op de toekomst te hebben. Bedrijven moeten zich immers voorbereiden op de nieuwe ontwikkelingen.

Waar informatietechnologie vroeger vooral techniek gedreven was, zal deze bedrijfstak in de toekomst meer gestuurd worden door maatschappelijke, economische en demografische trends.

Milieu
De meest kenmerkende maatschappelijke trend heeft te maken met het milieu . Het groene label wordt in toenemende mate belangrijk voor bedrijven en het raakt ook de IT van organisaties.

Wat veel mensen niet weten is dat wereldwijd, business-IT qua CO2-uitstoot net zo vervuilend is als de luchtvaartsector. En toch wordt er nooit bij rekencentra geprotesteerd zoals op luchthavens.

Verbruik
Wil IT substantieel wil bijdragen aan het succes van ondernemingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zal het zich primair moeten gaan richten op het reduceren van het eigen energieverbruik en het beter benutten van capaciteit. Daarnaast kan IT indirecte bijdragen leveren door bijvoorbeeld virtuele vergaderingen te faciliteren en intelligente transport planning systemen te ontwikkelen.

Gezien de huidige economische omstandigheden, zal het geen verassing zijn dat veel bedrijven kostenbesparing weer hoog op de agenda hebben staan. Veel bedrijven zullen de vaste IT-kosten willen verlagen door bijvoorbeeld vast personeel te vervangen door tijdelijk personeel die alleen ingezet worden als het nodig .

Daarnaast zal meer en meer gekeken worden naar het uitbesteden van operationele infrastructuur. Door outsourcing van infrastructuur kan, volgens analisten, zo'n 40-50 procent bespaard worden.

Nintendo-generatie
Als we kijken naar de demografische opbouw van werknemers, zien we twee trends: de aankomende pensionering van de eerste generatie IT werkers (de babyboomers) en de opkomst van een totaal nieuwe soort werknemer, de 'digital native' (ook bekend staand als Generatie Y of Nintendo-generatie)

De pensionering van de eerste generatie IT werkers zal veel organisaties voor problemen stellen. Als we uitgaan van de voorzichtige stelling dat circa 60 procent van bedrijfskritische applicaties op een mainframe/COBOL combinatie draait, ligt er in de toekomst een uitdaging ten aanzien van het technische en functionele onderhoud van deze applicaties. Bedrijven moeten dus serieus nadenken over een overlevingsstrategie.

Mobiel
De digital native, geboren na 1982, is de werknemer en consument van de toekomst. Deze heeft het idee dat de mobiele telefoon altijd heeft bestaan. De digital native is opgegroeid met technologieën als sociale netwerken en het gebruik van netwerken van derden om informatie uit te wisselen. Voor deze generatie is bedrijfsautomatisering niet langer superieur en ze verwachten op hun werk dezelfde faciliteiten te krijgen als thuis.

Concreet betekent dit dat bedrijven gebruik van sociale netwerken en andere Web2.0-technologieën toe moet staan. Tevens zal meer aandacht moeten zijn voor het beveiligen van bedrijfskritische informatie, want alleen het netwerk beveiligen zal niet mee toereikend zijn.

En nu maar kijken wat er van deze verwachtingen uitkomt, immers: voorspellen is moeilijk; vooral wanneer het de toekomst betreft.

Wim Groenendaal is Principal IT Consultant bij Logica Management Consulting