AMSTERDAM - Organisaties kunnen hun verzuim laag houden door een combinatie van een harde en zachte aanpak. Hun verzuimbeleid moet streng, zakelijk en duidelijk zijn, maar de stijl van leidinggeven juist warm. Dit blijkt uit een studie van onderzoeksbureau NIVEL.

Organisaties met een laag verzuim spreken zieke medewerkers snel en duidelijk aan, maar besteden tegelijk persoonlijke aandacht aan alle personeelsleden. Zo organiseert een instelling een 'kindervakantiefeest' waar kinderen elke vakantie naartoe kunnen. Werkende ouders hebben dan geen oppasproblemen en hoeven zich dan ook niet ziek te melden.

Toenemend verzuim kan te wijten zijn aan een recente fusie. Medewerkers zijn vertrokken en anderen voelen zich niet betrokken bij de nieuwe fusieorganisatie. Aan de andere kant kan een structureel hoog verzuim vaak te wijten zijn aan een onduidelijk verzuimbeleid , incompetente managers en het ontbreken van een open communicatie. Ook ligt de oorzaak vaak bij een slechte sfeer en onrust, bijvoorbeeld door veel wisselingen van leidinggevenden in korte tijd.