AMSTERDAM - De kredietcrisis zorgt voor een forse daling van uitgaven aan datacenters in de Verenigde Staten. Volgens onderzoek dalen de bestedingen met 15,2 procent.

De bestedingen gaan niet alleen omlaag, het aantal datacentra dat minder gaat spenderen neemt ook toe. In een onderzoek van Afcom, een organisatie voor datacenter-medewerkers, zegt een derde van de ondervraagden het komende jaar te gaan bezuinigen. Tijdens een eerder onderzoek in mei, zei 19 procent van de ondervraagden te gaan bezuinigen in 2009.

Volgens Jill Eckhaus, president van Afcom, zijn de budgetten voor bijvoorbeeld trainingen relatief klein en vinden de echte bezuinigingen plaats in het kopen van hardware. "De echte dollars die geschrapt gaan worden zitten in het budget voor de aankoop van goederen, en niet in de pot voor reizen en trainingen." Daarnaast wordt er sterk gesneden in reisbudgetten.

Om kosten te besparen op hardware, kiezen veel datacentra volgens het onderzoek daarom voor virtualisatie. 86 procent van de geënquêteerde denkt een groter beroep te doen op virtualisatie in 2009. Een andere technologie is ook populair onder de ondervraagden. Het schrappen van reisbudgetten levert een impuls op voor video conferencing: 70 procent van de ondervraagden zegt te gaan investeren in online video om reiskosten te besparen.

Ook leveranciers van datacentra zien in dat de rol van een datacenter steeds belangrijker wordt binnen een bedrijf. Enkele bedrijven zoals Dell, HP en IBM leveren dan ook complete datacentra in containers. Maar na eerdere positieve geluiden, bleek volgens verschillende analisten de innovatie tegen te vallen.