DEN HAAG - Vanaf 1 januari wordt het voor werkgevers goedkoper om werkzoekenden van vijftig jaar of ouder aan te nemen. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een wetsvoorstel dat een korting regelt op de ww- en arbeidsongeschiktsheidspremies voor mensen die al een jaar werkloos zijn.

De korting bedraagt 6500 euro per werknemer en duurt maximaal drie jaar. De PvdA wil dit voorjaar de leeftijd voor deze regeling omlaag halen naar 45 jaar. Maar minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) ziet daar niets in.

Het wetsvoorstel dat de senaat goedkeurde, regelt ook dat werkgevers die iemand van 62 jaar of ouder in dienst houden in aanmerking komen voor een premiekorting van 2750 euro per jaar. Dat bedrag zal in 2013 verhoogd worden tot 6500 euro.