AMSTERDAM - Microsoft is de absolute heerser op de softwaremarkt, zeker als het aankomt op besturingssystemen. Ondanks die leidende positie stelt het Amerikaanse bedrijf zich echter steeds meer open voor andere partijen.

"In de praktijk is er geen polarisatie meer tussen open source en andere modellen", zegt Hans Bos, hoofd technologie van Microsoft Nederland. Samenwerking met open source-bedrijven zorgt volgens het bedrijf voor meer keuzemogelijkheden voor bedrijven en consumenten.

Soepel
"In het huidige heterogene softwareuniversum moeten besturingssystemen en toepassingen zo soepel mogelijk met elkaar samenwerken," aldus een verslag van Microsoft over de samenwerking met het open source-bedrijf Mozilla. Voorlopig vaart het bedrijf uit Redmond wel bij deze strategie. "De impact op onze omzet door open source-producten is statistisch irrelevant," meent Bos.

Bos geeft aan dat de voorheen oververhitte discussies over de verschillen tussen open source en commerciële software zakelijker zijn geworden. "Het is geen religie meer." Hierdoor ziet Microsoft Open source nu als een waardevolle aanvulling, "maar er moet wel geld verdiend worden", stelt Bos.

Licenties
Niet alleen de software wordt diverser. Als bedrijf ontdekt Microsoft steeds meer manieren om geld te verdienen met zijn programma's. "We ontwikkelen software zelf en verdienen die investering terug door middel van gebruikerslicenties". Zo creëert het bedrijf op een traditionele manier continuïteit qua inkomsten. Een ander soort model is het gebruik van software als online platform. Bij Microsoft's zoekmachine Live Search zorgen advertenties voor de inkomsten.

Het belang van open source komt voor Microsoft om de hoek kijken bij het gebruik van software op meerdere platformen, waarbij programma's en systemen steeds meer met elkaar in aanraking komen. "Men gebruikt de pc nu anders. Je werkt overal vandaan en vanaf meerdere apparaten," zegt Bos over de vervaging tussen privé en zakelijk gebruik van computers. Software moet hierdoor wel met meerdere platforms overweg kunnen."

Word
Andersom moeten producten van andere ontwikkelaars samen kunnen werken met een programma als Microsoft Word; programmeurs moeten immers weten hoe Microsoftprogramma's reageren op hun software. "De protocollen over interoperabiliteit zijn vrij beschikbaar," zegt Bos hierover. Ontwikkelaars kunnen hierdoor zien hoe de koppeling tussen beide programma's tot stand komt, maar mogen niet sleutelen aan het Microsoftprogramma zelf.

Bos benadrukt dat de houding van Microsoft tegenover open source "genuanceerd" is; er wordt zowel geconcurreerd als 'bruggen gebouwd' met het open source-model. "We werken veel samen met open source-projecten en organisaties, waaronder Apache, Mozilla, en SugarCRM." Het overleg met Mozilla, het bedrijf achter de populaire browser Firefox, is volgens Microsoft een goed voorbeeld van de samenwerking die nodig is om software van diverse herkomst met elkaar te laten communiceren.

Codeplex
Een andere manier waarop Microsoft de open source-benadering tegemoet komt is het project Codeplex.com. Hier krijgen softwareontwikkelaars een kijkje in de broncode van Microsoftprogramma's, maar het sleutelen daaraan is ook hierbij niet mogelijk. Daarnaast dient Codeplex als platform voor nieuwe open source-projecten en ideeën, en publiceert bijna 400 nieuwe open source projecten per maand. "Dit project is uitermate waardevol voor ons, het levert ons veel kennis op."

Ook organisaties als het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) krijgen inzage in de broncode, om bijvoorbeeld computers van criminelen ter reconstrueren. Die openheid is bruikbaar voor Microsoft, "open source is een waardevolle aanvulling".

Bij elkaar
De grote softwarebedrijven groeien naar elkaar toe, meent Bos. "De afgelopen jaren zijn de verschillende softwaremodellen steeds meer bij elkaar gekomen. Bedrijven als Microsoft, IBM, Sun, Oracle, Red Hat en Novell zoeken en vinden aansluiting en overlap tussen open source, commerciële licenties, advertentie-gedreven en op dienstverlening gebaseerde licenties."

Open source is volgens Bos niet per definitie goedkoop. "Dat is vaak marketingpraat. Als je open source in huis haalt, moet je ook rekening houden met de kosten die zijn verbonden aan het daadwerkelijk gebruiken ervan. Geen enkele software is gratis."

In tegenstelling tot veel critici ziet Bos de onderlinge verbondenheid van Microsoftprogramma's juist als een sterk punt. "Het schrijven van een tekst is meestal onderdeel van een groter proces. De combinatie van Microsoftprogramma's biedt de beste aansluiting bij dit soort processen."

Cloud
Uiteindelijk is de schijnbare tegenstelling tussen open source en Microsoft niet relevant. Microsoft zet in op "het herdefiniëren van de desktop", zoals Bos het noemt. Over een paar jaar hebben we het vooral over het benutten van de 'cloud'," waarmee hij doelt op de verschuiving van software op computers naar online toepassingen.

"Je kan bijna niet meer praten over open source- en 'closed source'-bedrijven. IBM verdient zijn geld bijvoorbeeld ook op beide gebieden. We gaan van twee extremen naar de voordelen van de gecombineerde modellen." En dat biedt voor consumenten en bedrijven keuze genoeg wat betreft automatisering, stelt Bos.