AMSTERDAM - De stemming onder ondernemers in de industrie heeft in december de grootste afname laten zien sinds 1985. Het zogenoemde producentenvertrouwen nam af met 11 punten ten opzichte van november, zo meldt het CBS.

Het vertrouwen komt uit op -20,1, met afstand de laagste waarde die ooit werd gemeten. In januari 2008 bereikte de indicator met 9,5 nog de hoogste waarde ooit.

De ondernemers zijn in december somberder dan ooit over de productie in de komende drie maanden. Bijna 40 procent verwacht een lagere productie te realiseren.

Per saldo bestempelt 32 procent van de producenten de orderpositie als 'slecht', terwijl ook de derde deelindicator van het producentenvertrouwen, het oordeel over de voorraad gereed product, is verslechterd.

Consumenten
Consumenten zijn over het economisch klimaat nog pessimistischer dan ze al waren. Het oordeel over het economisch klimaat daalt met 4 punten naar -56. Consumenten zijn vooral veel negatiever over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden. Over de ontwikkelingen in het komende jaar zijn ze een fractie somberder dan een maand eerder.

Het vertrouwen is daarbij wel iets minder negatief geworden. Het consumentenvertrouwen stijgt in december van -29 naar -28.

Het aantal consumenten dat het komende jaar een stijging van de werkloosheid verwacht is voor de derde achtereenvolgende maand toegenomen. Bijna 60 procent verwacht een stijging.

Vrouwen
Het consumentenvertrouwen onder vrouwen is over het algemeen lager dan onder mannen. Dit verschil is in de loop van 2008 steeds kleiner geworden, doordat mannen in hoog tempo pessimistischer zijn geworden over het economisch klimaat. Inmiddels zijn mannen bijna even somber over de economie als vrouwen.

Ondanks de negatieve indruk die consumenten van het economisch klimaat hebben, neemt de koopbereidheid met 4 punten toe. Consumenten hebben een minder negatieve houding ten opzichte van het doen van duurzame aankopen en beoordelen de financiële situatie van het eigen huishouden iets minder negatief dan in november.