MAASBERGEN - Drie kritische aandeelhouders van BE Semiconductor Industries (Besi), een toeleverancier van de chipindustrie, hebben besloten niet langer samen op te trekken.

Zij zeggen er vertrouwen in te hebben dat Besi de juiste maatregelen treft voor de toekomst.

Het drietal, Darlin, Blikkenburg en Velocity Capital, verzocht afgelopen voorjaar om een onderzoek naar de strategie van het bedrijf, omdat zij vonden dat er "waarde werd vernietigd". Dit onderzoek is op 5 november gepubliceerd. Besi is nu de aanbevelingen, op strategisch en beleidsmatig vlak, aan het implementeren.

Vacatures
Een van de aandeelhouders, de heer Lindenbergh van Blikkenburg, zit in de begeleidingscommissie die toeziet op deze implementatie. Bovendien werkt Besi aan een door aandeelhouders gedragen voordracht voor vacatures in de raad van commissarissen.