DEN HAAG - De bedrijven in de land- en tuinbouw kampen met een mager jaar. De totale productiewaarde van de sector ligt in 2008 rond de 23,5 miljard euro.

In 2007 was dat nog 23 miljard. De meeste bedrijven zien het inkomen echter lager uitvallen door de veel harder gestegen prijzen voor bijvoorbeeld veevoer, kunstmest en elektriciteit. Na aftrek van kosten voor loon en pacht daalt het inkomen van de boer daardoor gemiddeld met meer dan 40 procent.

Die boodschap gaf maandag LEI Wageningen UR bij de bekendmaking van de cijfers. Voor de glastuinbouw is dit jaar zelfs het slechtste jaar deze eeuw.

Pluimvee
Door de gestegen kosten voor voer teert vooral de intensieve pluimveehouderij in op het vermogen, stelt Kees de Bont. Hij noemt de situatie daar weinig rooskleurig. De varkenshouders doen het na een aantal magere jaren beter, maar komen maar net positief uit.

Positieve uitschieters zijn er ook. De fruittelers, bosbouwbedrijven, kottervissers en melkveehouders bijvoorbeeld. De sterk uitgedunde vloot van garnalen-, tong- en scholvissers boekte een wat lager resultaat (7 miljard euro in de plus) dan in 2007 (9 miljard).

Melkveehouders
De melkveehouders kunnen nu in tegenstelling tot hun collega's nog wat opzijleggen. "De melkveebedrijven maken een wel heel opmerkelijk jaar door. Eind 2007 en begin 2008 was er voedselcrisis en was de melkprijs historisch hoog. Daar zit voor deze groep het voordeel nu de melkprijs is gedaald en de kosten gestegen."

De onderzoekers vinden het nog te vroeg om te stellen dat de kredietcrisis de boeren en tuinders treft. "We zien een neergang. Hoe het in 2009 zal gaan, is moeilijk te voorspellen. Gegeten moet er worden, dus er is zeker vraag en het aanbod zal ook wel gelijk blijven. De prijzen voor kunstmest en veevoer dalen weer, maar die voor zuivel ook. Net als andere sectoren gaat de landbouw merken dat er weinig zekerheden zijn nu de financiële steun uit Brussel wegvalt", meent De Bont.