AMSTERDAM - Vrouwelijke managers zijn eerlijker dan mannelijke managers. Dit blijkt uit onderzoek van Yupinj Jia, die dinsdag aan de Universiteit van Tilburg haar proefschrift verdedigt over de wijze waarop in het bedrijfsleven gerapporteerd wordt.

De onderzoekster kwam erachter dat de eerlijkheid van financiële rapportages afhangt van een aantal factoren. Een van die factoren is de prestatiebonus. Het blijkt dat hoe hoger de bonus is bij positieve resultaten, hoe eerder managers geneigd zijn de financiële rapportage te manipuleren. Dit geldt in sterkere mate voor mannen dan voor vrouwen.

Als managers zien dat collega's eerlijk rapporteren, zijn zij zelf ook geneigd waarheidsgetrouw de cijfers te overleggen, blijkt uit het onderzoek van Jia. Ze pleit ervoor dat bij de aanstelling van topmanagers beter wordt gekeken naar hun normbesef. Onethisch gedrag in het bedrijfsleven mag niet gedoogd worden, stelt Jia, wier proefschrift naadloos aansluit bij het huidige debat over de beloningen van topbestuurders.