AMSTERDAM - De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) wil graag dat pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad langer de tijd krijgen om er weer bovenop te komen.

De koepel wil dat De Nederlandsche Bank (DNB) de in problemen geraakte fondsen meer tijd geeft om te herstellen. Een woordvoerder van de VB bevestigde een bericht van soortgelijke strekking in het Financiële Dagblad zaterdag.

Nu moeten pensioenfondsen met een dekkingsgraad onder de 105 procent bij DNB voor 1 april 2009 een herstelplan indienen waarin zij voorstellen doen over hoe ze denken zich binnen drie jaar te herstellen. De VB ziet graag dat DNB maatwerk gaat leveren en per fonds kijkt hoe lang de herstelperiode kan duren.

Premie
"Dit is in het belang van alle deelnemers", aldus de zegsman. "Als een fonds langer de tijd krijgt om te herstellen, hoeven maatregelen als het verhogen van de premie of het verlaging van de uitkering niet te worden genomen."

De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) noemt het nog te vroeg om tot deze oproep te komen. Eerst moet er een duidelijk beeld komen van hoe de verschillende pensioenfondsen ervoor staan. "Het is denkbaar dat DNB maatwerk kan gaan leveren of de regels gaat veranderen, maar eerst moeten we daarvoor weten wat de stand van zaken is", aldus directeur Frans Prins.

Veel pensioenfondsen zijn in de problemen gekomen door de sterk dalende beurzen. Pensioenfondsen beleggen geld en zagen de afgelopen maanden de waarde van hun beleggingen fors dalen door de kredietcrisis. De dekkingsgraad, die aantoont in welke mate pensioenfondsen aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen, is hierdoor fors afgenomen.

Dekkingsgraad
De helft van de tien grootste bij VB aangesloten pensioenfondsen had eind november een dekkingsgraad tussen 85 en 95 procent. Hoeveel fondsen voor 1 april een herstelplan moeten indienen, kon de woordvoerder niet zeggen. Ook OPF, waar ondernemingen als AkzoNobel en Shell hun pensioen hebben aangesloten, heeft geen zicht op het aantal pensioenfondsen dat in de problemen is.

Vrijdag maakten het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en Zorg en Welzijn, de twee grootste pensioenfondsen van Nederland bekend, de pensioenen voor volgend jaar niet te indexeren. Daarmee verliezen gepensioneerden koopkracht omdat de hoogte van de uitkeringen niet meeloopt met de inflatie.