AMSTERDAM- Accountantsorganisaties Nivra en NOvAA hebben hun leden opgeroepen niet onnodig twijfel te zaaien over het voortbestaan van ondernemingen bij het opstellen en controleren van de jaarrekening.

In een gezamenlijk schrijven adviseren de organisaties hun leden dwingend om extra alert te zijn en alle risico's bij een onderneming goed vast te leggen.

De economische neergang en de kredietcrisis brengen voor bedrijven veel onzekerheden met zich mee en dit heeft invloed op het voortbestaan van de onderneming. In de jaarrekening moet een bedrijf beargumenteren hoe het is gesteld met de continuïteit van de onderneming. Is de onderbouwing toereikend, dan mag de controlerend accountant een goedkeurende verklaring geven, aldus de organisaties.

Doorschieten
"We willen niet dat accountants doorschieten met het geven van afkeurende verklaringen door een voorzichtige lijn te voeren", aldus Marc Schweppe van het Nivra. "Een reeks afkeurende verklaringen kan een negatief effect hebben op de economie." Het is volgens hem zeker niet de bedoeling dat de accountants slechter presterende ondernemingen de hand boven het hoofd houden.

De oproep van de beroepsorganisaties moet dan ook gezien worden als een waarschuwing. Het Nivra en NOvAA zijn niet voornemens om de bestaande regels te veranderen.