ARNHEM - Een belangrijk deel van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf blijft ondanks de economische teruggang optimistisch. Van hen verwacht 40 procent eind komend jaar nog altijd een beter resultaat neer te kunnen zetten dan in 2008.

Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête onder ondernemers van MKB Adviseurs en accountantsorganisatie GIBO. Van de kleinere bedrijven merkt een kwart wel dat de afzet en het aantal orders afneemt. Bij bedrijven met tien medewerkers of meer ziet 40 procent de omzet dalen. Een gelijk aantal heeft last van slecht betalende debiteuren.

De helft van de ondernemers ziet de economische verslechtering als een serieuze bedreiging. Een ruime meerderheid van 85 procent geeft aan geen belemmering te hebben ondervonden bij het financieren van activiteiten. Aan de enquête deden ruim duizend ondernemers mee.