Windmolenparken op zee stap dichterbij

DEN HAAG - Het kabinet bespreekt vrijdag een voorstel om op de Noordzee twee locaties, ver uit de kust, te bestemmen voor windmolenparken.

Een park moet komen ter hoogte van Noord Holland, een tweede en kleiner park ter hoogte van Zeeland, bevestigen ingewijden.

Het besluit past in de doelstelling van het kabinet om in 2020 op de Noordzee zo'n 6000 megawatt aan windenergie te realiseren. De milieubeweging staat positief tegenover de plannen, maar heeft kritiek op de trage besluitvorming. Het zal tot 2010 duren, voordat de benodigde vergunningen verleend kunnen worden.

Waterplan
Het kabinet zal vrijdag waarschijnlijk instemmen met het "waterplan" van staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Bij de inrichting van de Noordzee moet rekening gehouden worden met tal van activiteiten en belangen. Behalve om windmolenparken gaat het onder meer om zandwinning, visserij, defensie en veiligheid van scheepvaart.

In het plan worden zogeheten "zoekgebieden" aangewezen. Waarschijnlijk wordt het nog deze maand openbaar. Er komt inspraak, voordat het plan definitief wordt vastgesteld.
 

Tip de redactie