EU-akkoord over sterkere ondernemingsraden

BRUSSEL - Europese ondernemingsraden bij grote multinationals krijgen meer te zeggen. Dat is het gevolg van een EU-akkoord tussen Europarlement en EU-landen woensdag.

"De Europese ondernemingsraad zal voortaan een serieuze partner zijn voor de directie van ondernemingen die over de Europese grenzen heen werken", meldde PvdA'er Jan Cremers, die namens het Europarlement onderhandelde.

In het akkoord is vastgelegd over welke zaken de Europese ondernemingsrada mag meepraten en wat de sancties zijn. "Als de directie in Londen of Berlijn een besluit neemt dat invloed heeft op een vestiging in Amsterdam, dan moet de Europese ondernemingsraad mee kunnen praten over die beslissing. Tot nu toe werden die besluiten te vaak als een voldongen feit gepresenteerd."

In de EU zijn enkele tientallen Europese ondernemingsraden. Het voltallige parlement stemt volgende week over het onderhandelaarsakkoord van Cremers.

Tip de redactie