ICT'er praat voor ondernemer in raadselen

AMSTERDAM - ICT is vaak abracadabra voor mkb'ers. Dat blijkt uit onderzoek in België van kenniscentrum KMO-IT en webhostingspecialist COMBELL.

De onderzoekers peilden onder meer of mkb'ers de betekenis van typische ICT-termen zoals ERP, Skype, 3G, CRM, SaaS, shared hosting of CMS kennen. De uitkomst van die peiling laat volgens de onderzoeker zien dat er wat betreft terminologie en kennis 'een enorme kloof gaapt' tussen de ICT-sector en de ondernemerswereld.

Zo geeft zeven op tien mkb'ers aan moeite te hebben met een term als ERP. Bijna de helft geeft aan niet te weten wat CRM-software precies doet. Zeven op tien ondernemers weten niet waarvoor SaaS (Software as a Service) staat. Dit ondanks het feit dat de term veelvuldig wordt gebruikt.

Twee op drie mkb'ers gebruiken geen 3G-kaarten. Een op vijf zegt zelfs niet te weten wat 3G is. Meer dan veertig procent geeft aan nog nooit via Skype gebeld te hebben. Ook B2B-netwerksites als LinkedIn blijken niet populair onder het mkb. Zeventig procen geeft aan geen profiel op dergelijke sites te hebben. Een op vijf heeft dat wel, maar is niet echt tevreden over wat het oplevert.

Tip de redactie