Overnamestrategie onder de loep

De economische tegenwind biedt weinig ruimte voor overnames. Maar wie verstandig is, doet nu vast het huiswerk voor mogelijke strategische overnames in de toekomst.

Door Wim Holterman | PricewaterhouseCoopers

In deze crisis is het belangrijker dan ooit dat het onderscheid in het oog wordt gehouden tussen de fundamentele waarde van een onderneming op de lange termijn en de waarderingsniveaus die je op dit moment op de beurs ziet. Die twee waarden lopen als gevolg van de kredietcrisis en de forse koersdalingen enorm uit elkaar.

Rendementseisen
Uiteraard staat naast de beurskoers ook de fundamentele waarde van bedrijven onder druk. Vanwege de economische recessie en omdat vermogensverschaffers - aandeelhouders en banken - opnieuw kijken naar de pricing van hun risico's. Dit laatste zal zich waarschijnlijk vertalen in structureel hogere rendementseisen voor de toekomst. Deze fundamentele waarde is echter veel minder volatiel en is ook veel minder gedaald dan de beurswaarderingen.

Het feit dat de markten voor eigen en vreemd vermogen gesloten of nauwelijks toegankelijk zijn, maakt het moeilijk om overnames te doen die in cash worden betaald. De recessie betekent dat ondernemingen prioriteit geven aan de soliditeit van hun balans en liquiditeitspositie en daarbij passen geen grote overnames.

Transacties waarbij geen cash betaald hoeft te worden, zoals fusies en overnames waarbij in aandelen wordt betaald, blijven wel mogelijk. Op den duur zal het aantal fusies en overnames natuurlijk weer toenemen. In veel bedrijfstakken leidt een recessie tot drastische wijzigingen in het speelveld tussen concurrenten, iets wat zich nu al aftekent in de bankensector. Dat leidt onvermijdelijk tot verdere consolidatie.

Overnamestrategie
Belangrijk is ook dat de prijzen waartegen ondernemingen kunnen worden gekocht in de eerste periode van economisch herstel aanzienlijk lager zijn dan op het hoogtepunt van de markt. Er is een soort wetmatigheid waarbij de meeste overnames gedaan worden op het hoogtepunt van de markt, maar de slimme overnemers zijn dat tijdstip voor. Dat betekent wel dat je deze periode moet gebruiken om je voor te bereiden. Ik zou bedrijven dus willen adviseren om goed hun huiswerk te doen.

De oplettende ondernemer zal nauwgezet moeten monitoren wat de gevolgen van de recessie zijn op de bedrijfstak en de performance en positie van de belangrijkste partijen. Op basis daarvan moet de strategie, waaronder de overnamestrategie, opnieuw tegen het licht worden gehouden: wat zijn potentiële targets, welke synergievoordelen kunnen gerealiseerd worden en wat is de waarde van deze targets?

Dit huiswerk moet gedaan zijn voor de fusie- en overnamemarkt hersteld is. En bij die overnamestrategie hoort uiteraard ook een financieringsplan, zodat de overnamestrategie ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden op het moment dat het herstel intreedt.

Wim Holterman is partner bij de Transactions-groep van PricewaterhouseCoopers en hoogleraar business valuation aan de Rijksuniversiteit Groningen.

NUwerk

Tip de redactie