'Mkb ziet kansen duurzaam ondernemen niet'

AMSTERDAM - Het Nederlandse mkb ziet de kansen die het duurzaam ondernemen kan bieden over het hoofd. Slechts vier op de tien ondernemers vindt energiebesparende maatregelen belangrijk. Dit blijkt uit het EIM-onderzoek 'Ondernemen in de sectoren'.

Mkb-bedrijven in vrijwel alle sectoren hebben te maken met grote en kleine problemen. Ze proberen deze hobbels te nemen door te investeren product- en procesinnovatie, kennisinfrastructuur en logistiek.

Daarbij groeit ook de aandacht voor duurzaam ondernemen. De vraag naar duurzame oplossingen, klimaatneutrale producten en energiebesparing doet zich in alle sectoren voor. Toch ziet de meerderheid van het aantal mkb-bedrijven dat de kansen hiervan nog niet in, zo stelt EIM. Tachtig procent van de ondervraagde bedrijven denkt dat het uitvoeren van energiebesparende maatregelen per saldo geen financieel voordeel oplevert.

Duurzaamheid
Uit het onderzoek (pdf) blijkt verder dat slechts twintig procent van de mkb-ondernemers actief op zoek is naar milieuvriendelijkere productiemethoden, producten of diensten en daarbij ook de omzetkansen ziet. Eveneens één op de vijf mkb-ondernemers ziet mogelijkheden om de eigen concurrentiepositie te verstevigen door in te spelen op duurzaamheid.

Sectoren waarin het mkb het meest 'duurzaam onderneemt', zijn de industrie, transport en bouw. In deze sectoren volgen de ondernemers vaker de ontwikkeling van hun energiekosten, houden zij vaker bij hoeveel afval hun bedrijf voortbrengt en gebruiken zij vaker groene stroom.

NUwerk

Tip de redactie