DEN HAAG - Nog geen 10 procent van het budget voor werktijdverkorting is inmiddels benut.

Bedrijven die in de problemen zijn geraakt door de kredietcrisis, kunnen nu ruim een week bij minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) verzoeken indienen om met WW-uitkeringen personeel tijdelijk minder te laten werken. Sindsdien heeft Donner 63 aanvragen van bedrijven voor werktijdverkorting gehonoreerd.

Dat heeft de minister dinsdag geschreven aan de Tweede Kamer. Donner wil tot 1 januari 2009 maximaal 200 miljoen euro gebruiken uit de WW-fondsen voor werktijdverkorting. Dat is goed voor 20.000 voltijdsbanen, ofwel 760.000 uur. De 63 gehonoreerde verzoeken van bedrijven tot nu toe zijn goed voor 55.000 arbeidsuren.

Afgewezen
Van 42 bedrijven is een verzoek voor steun uit de WW-fondsen afgewezen. In het merendeel van de gevallen (31 aanvragen) was de reden dat niet in de twee voorafgaande maanden, zoals vereist, minimaal 30 procent omzetverlies hebben geleden.

Volgens Donner is het "heel wel mogelijk" dat deze bedrijven later deze maand alsnog werktijdverkorting krijgen als zij dan wel aan de eisen voldoen.

De grootste groep bedrijven die aanklopt voor steun bij Donner, komt uit de metaalsector. Maar ook een behoorlijk aantal ondernemingen uit de groothandel, makelaars en verhuurders van onroerend goed heeft werktijdverkorting aangevraagd.

Uitbreiding
Werkgevers- en werknemersorganisaties willen dat bedrijven tot april 2009 de tijd krijgen een aanvraag in te dienen voor de regeling voor werktijdverkorting.

Ook moet minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken nog eens 200 miljoen euro beschikbaar stellen, als de eerste 200 miljoen op is, zo bepeiten de sociale partners in een brief aan de Tweede Kamer.